500+ Złóż wniosek do 1 lipca 2016

ZpxirHesllHs11WilQdo_1_lipca-WWW.jpg

Informacja - decyzje z Programu Rodzina 500 Plus

500rodzinaInformacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że decyzje na wnioski złożone w formie papierowej w dniu 1 kwietnia 2016 roku oraz wnioski elektroniczne złożone do 11 kwietnia 2016 r. będą wydawane od 28 kwietnia br. w  godzinach 8:00 - 15:30.

Osoby, które otrzymają decyzje z Programu Rodzina 500 Plus na ich  konta zostaną przekazane środki finansowe jeszcze miesiącu kwietniu.

Z dniem dzisiejszym ruszył Program Rodzina 500plus. Zapraszamy do składania wniosków.

 500rodzina

Z dniem dzisiejszym ruszył

Program Rodzina 500plus.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50, godz. 8.00-17.00

tel. 85 715 25 50

infolinia MRPiPS: 22 529 06 68.

infolinia Podlaski Urząd Wojewódzki: 85 743 94 99

 

 

 

 

 

 

 


Przypominamy!

E-wniosek o „Rodzina 500 plus” to duże ułatwienie i oszczędność czasu. Wniosek elektroniczny można złożyć przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Nie musimy niczego potwierdzać telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Po złożeniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przekazania.

 

Wnioski 500+

 

500rodzinaW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie Programu „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) poniżej prezentujemy przykłady wypełnionych wniosków w różnych sytuacjach rodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się. Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50 (wejście od ul. Nowej), tel. 85 715 25 50
w godz. 7.30-17.00.

 

Lp.

Rodzina - przykład

Dochód na osobę

w rodzinie

Źródło dochodu

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Wzór wniosku

(do pobrania)

1

Matka samotnie wychowująca jedno dziecko w wieku 10 lat

500 zł

Renta rodzinna

nie

Wzór_1

2

Dwoje rodziców (małżonkowie) z jednym dzieckiem w wieku 16 lat

700 zł

Dochód z pracy ojca dziecka

nie

Wzór_2

 3

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwójką dzieci w wieku: 10 i 16 lat

700 zł

Dochód z pracy ojca dzieci

nie

Wzór_3

 4

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwójką dzieci w wieku: 10 i 16 lat

2000 zł

 

nie

Wzór_4

 5

Matka samotnie wychowująca troje dzieci w wieku 3, 5 i 8 lat

600 zł

Dochód z alimentów na rzecz dzieci (dochód nieopodatkowany) oraz z umowy o pracę

nie

Wzór_5

 6

Dwoje rodziców (rodzice nie pozostają w związku małżeńskim) z czwórką dzieci w wieku: 5, 10 i 16, 19 lat

650 zł

Dochód z gospodarstwa rolnego

nie

Wzór_6

 7

Dwoje rodziców (małżonkowie) z dwóją dzieci w wieku 8 i 10 lat

760 zł

Dochód ze stypendium socjalnego wypłacanego przez gminę (dochód nieopodatkowany) oraz z umowy o pracę ojca dzieci

tak

Wzór_7

 8

Matka rozwiedziona wychowująca wspólnie z konkubentem troje dzieci: pierwsze - 23 lata z pierwszego małżeństwa oraz bliźniaki w wieku 13 lat ze związku z tym konkubentem

750 zł

Dochód z umowy o pracę ojca bliźniaków oraz z umowy zlecenie matki

nie

Wzór_8

 9

Dwoje rodziców (małżonkowie) z trójką dzieci w wieku: 5, 10 i 16 lat

700 zł

Dochód z działalności gospodarczej ojca, która jest rozliczana w formie karty podatkowej

nie

Wzór_9

 

INFOLINIA 500+

 

 

Informuję, że od dnia 26 lutego 2016 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

uruchomił infolinię dotyczącą

Programu „Rodzina 500+” ,

która jest czynna

w dni robocze w godzinach 800 - 1400.  

Nr telefonu (85) 7439499

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego - tzw. "500+"

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego - tzw. "500+"

będzie można składać

od 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50 w godz. 800 - 1700

(wcześniej wnioski NIE MOGĄ być przyjmowane)

Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego znaleźć można w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195)

Wzory druków, oświadczeń i niezbędnych dokumentów zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016, poz. 214)

Wzory i dokumenty można pobrać ze strony http://isap.sejm.gov.pl/ (po wpisaniu odpowiedniego publikatora) oraz ze strony mopslapy.pl

 

KOMU I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE? 

KRYTERIUM DOCHODOWE.

UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU.

USTALENIE DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO.

DOCHÓD W PRZYPADKU DZIECKA POD OPIEKĄ OPIEKUNA PRAWNEGO.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU MARNOTRAWIENIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW ZE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA - wzory druków do pobrania w PDF

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH ZMIANACH

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

 

Czytaj więcej: Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego - tzw. "500+"