II Łapski Dzień Asystenta rodziny

Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w często bardzo trudnej i mozolnej drodze do osiągnięcia samodzielności, oznaczającej dla każdego środowiska coś zupełnie innego. Jeśli rodzinie zostało przyznane wsparcie asystenta rodziny, to nie jest to tylko kilkudniowa pomoc doraźna, ale cały proces. Sukcesy w tej działalności mierzy się w sposób specjalny….można o nich mówić, jeśli komuś udało się np. podjąć pracę, pomóc dziecku w uzyskaniu lepszych wyników w nauce.

Indiańska biesiada zorganizowana w ramach obchodów II Łapskiego Dnia Asystenta Rodziny zapewniła przybyłym mnóstwo wrażeń. Organizatorzy przygotowali liczne zabawy związane z poznaniem Indiańskich zwyczajów, które z racji swojej specyfiki przypadły do gustu każdemu dziecku. Nadano dzieciom indiańskie imiona i barwy, snuto indiańskie opowieści, wojownicy w pióropuszach mogli też schronić się w tipi czy odtańczyć taniec deszczu.

 

Urszula Andrejuk

INDIAŃSKA BIESIADA 2016 - II Łapski Dzień Asystenta Rodziny

Indiańska biesiada w jpg

Warsztaty z zakresu prawa dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Warsztaty z zakresu prawa dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

 

Umowa sprzedaży konsumenckiej to jedna z najczęściej zawieranych umów w obrocie konsumenckim. Zawiera się ją prawie codziennie. Warto zatem wiedzieć co zrobić, gdy zakupiony przez nas towar jest wadliwy lub w inny sposób niezgodny z umową.

Dlatego też w dniu 10 marca odbyły się warsztaty na temat zasad dotyczących zawieraniaumów sprzedaży , zasad składania reklamacji w razie wystąpienia wady w zakupionym towarze, omówiono również rodzaje gwarancji, oraz warunki odstąpienia od umowy.

 

Spotkanie dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny prowadził konsultant ds.prawa Magdalena Anna Perkowska.

W warsztatach uczestniczli Asystenci Rodziny: Aneta Michalak, Sylwia Grzybowska, Marta Maj-Oleksiewicz, Jadwiga Pogorzelska

DZIEŃ MATKI W PŁONCE KOŚCIELNEJ

DZIEŃ MATKI W PŁONCE KOŚCIELNEJ

W dniu 22 maja 2015r. pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny zorganizowali Dzień Matki. Impreza odbyła się w Domu Kultury w Płonce Kościelnej.

Przygotowano stoiska warsztatowe, przy których licznie zebrane dzieci mogły własnoręcznie wykonać karty okolicznościowe oraz prezenty dla swoich Mam. Pociechy uczestniczyły w wielu zabawach. Miały możliwość zmienić się w swojego ulubionego bohatera poprzez pomalowanie swojej twarzy. Stoisko malowania twarzy cieszyło się największym zainteresowaniem.

Niejednej Mamie zakręciła się łezka w oku, gdy dzieci recytowały wiersze i śpiewały dedykowane im piosenki. Każdą z Mam obdarowano pocztówką. Brały one udział w zabawach z dziećmi, uczestniczyły również w quizie pt. „Czy jesteś dobrą Matką”. Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały słodki upominek.

Wszystko odbyło się w przyjaznej atmosferze z ogromnymi uśmiechami na twarzach.

MOPS w Łapach serdecznie dziękuje za współpracę dla Domu Kultury oraz Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej.

Pozdrawiamy wszystkie Mamy i wspaniałe dzieciaki!

Do następnego spotkania!

Informacja - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”. Gmina Łapy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego Programu otrzymał dotacje w wysokości 84000 zł. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli takich działań, które będą służyły:

  • Wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach.
  • Priorytetem programu jest dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

 

ASYSTENT RODZINY

ulotka ASYSTENT RODZINY

I Łapski Dzień Asystenta Rodziny

I Łapski Dzień Asystenta Rodziny

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę. Dlatego też, w dniu 25 marca 2015r. o godz. 16.00 w Sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, mieszczącego się przy ul. Głównej 50 odbył się I Łapski Dzień Asystenta Rodziny.

Podczas spotkania przedstawiono specyfikę pracy asystenta rodziny, zwrócono uwagę na to, że nie wyręcza on rodziny, a raczej wskazuje, motywuje i ją wspiera.

Imprezę rozpoczął występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach. Pracownicy socjalni, wraz z asystentami rodziny przygotowali „Stoiska warsztatowe”, przy których licznie zebrane rodziny wykonywały ozdoby Wielkanocne m.in.: Palmy Wielkanocne, karty okolicznościowe, stroiki świąteczne. Przygotowano również gry i zabawy rodzinne tj. „Czy mnie znasz”- Teleturniej, „Na oko”, „Rodzinka idzie do ZOO”. Podczas gdy dzieci uczestniczyły w zmaganiach sportowych w świetlicy, ich rodzice wzięli udział w mini wykładzie „Komunikacja wewnątrzrodzinna”.

Organizacja I Łapskiego Dnia Asystenta Rodziny służyła zacieśnieniu więzi emocjonalnych między dziećmi, a rodzicami, poznaniu bądź przypomnieniu zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, jak również rozwijanie wyobraźni i czerpanie radości ze wspólnej zabawy.