I Łapski Dzień Asystenta Rodziny

I Łapski Dzień Asystenta Rodziny

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę. Dlatego też, w dniu 25 marca 2015r. o godz. 16.00 w Sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, mieszczącego się przy ul. Głównej 50 odbył się I Łapski Dzień Asystenta Rodziny.

Podczas spotkania przedstawiono specyfikę pracy asystenta rodziny, zwrócono uwagę na to, że nie wyręcza on rodziny, a raczej wskazuje, motywuje i ją wspiera.

Imprezę rozpoczął występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach. Pracownicy socjalni, wraz z asystentami rodziny przygotowali „Stoiska warsztatowe”, przy których licznie zebrane rodziny wykonywały ozdoby Wielkanocne m.in.: Palmy Wielkanocne, karty okolicznościowe, stroiki świąteczne. Przygotowano również gry i zabawy rodzinne tj. „Czy mnie znasz”- Teleturniej, „Na oko”, „Rodzinka idzie do ZOO”. Podczas gdy dzieci uczestniczyły w zmaganiach sportowych w świetlicy, ich rodzice wzięli udział w mini wykładzie „Komunikacja wewnątrzrodzinna”.

Organizacja I Łapskiego Dnia Asystenta Rodziny służyła zacieśnieniu więzi emocjonalnych między dziećmi, a rodzicami, poznaniu bądź przypomnieniu zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, jak również rozwijanie wyobraźni i czerpanie radości ze wspólnej zabawy.