Informacja - „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”

Kategoria: Asystenci Rodziny
Opublikowano: poniedziałek, 11, maj 2015 08:04
Odsłony: 1595

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015”. Gmina Łapy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego Programu otrzymał dotacje w wysokości 84000 zł. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli takich działań, które będą służyły: