II Łapski Dzień Asystenta rodziny

Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w często bardzo trudnej i mozolnej drodze do osiągnięcia samodzielności, oznaczającej dla każdego środowiska coś zupełnie innego. Jeśli rodzinie zostało przyznane wsparcie asystenta rodziny, to nie jest to tylko kilkudniowa pomoc doraźna, ale cały proces. Sukcesy w tej działalności mierzy się w sposób specjalny….można o nich mówić, jeśli komuś udało się np. podjąć pracę, pomóc dziecku w uzyskaniu lepszych wyników w nauce.

Indiańska biesiada zorganizowana w ramach obchodów II Łapskiego Dnia Asystenta Rodziny zapewniła przybyłym mnóstwo wrażeń. Organizatorzy przygotowali liczne zabawy związane z poznaniem Indiańskich zwyczajów, które z racji swojej specyfiki przypadły do gustu każdemu dziecku. Nadano dzieciom indiańskie imiona i barwy, snuto indiańskie opowieści, wojownicy w pióropuszach mogli też schronić się w tipi czy odtańczyć taniec deszczu.

 

Urszula Andrejuk