WIECZERNICA

WIECZERNICA

W 2015r. Łapy obchodzą 90- tą rocznicę nadania praw miejskich. W związku z tym na prośbę młodzieży współpracującej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach dnia 24 lutego 2015r. zorganizowano wieczór wspomnień, na którym gościem honorowym była pani Danuta Skibko. Wieczernica skierowana była szczególnie do młodzieży, jednak zapowiedź, o gościu, który będzie opowiadał o historii Łap - spowodowała, że przybyło wielu mieszkańców Gminy Łapy. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, wszystkie miejsca były zajęte.

Uroczystość zaszczyciła Pani Urszula Jabłońska Burmistrz Łap, Pan Sławomir Maciejewski Przewodniczący Rady Miejskiej, Pani Dorota Kondratiuk Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, Pan Marian Jurkian z Łapskiego Towarzystwa Regionalnego, duchowni, nauczyciele, pracownicy jednostek Gminy Łapy, młodzież, seniorzy.

Rozmowę z gościem prowadziła Pani Dorota Kondratiuk, która równie ciekawie przekazuje fakty historyczne, od wielu lat działa w Łapskim Towarzystwie Regionalnym, udostępniła zebranym fotografie dawnych Łap. Młodzież miała okazję dowiedzieć się wielu ważnych informacji na temat historii Łap z czasów powojennych: gdzie znajdowały się ważne instytucje, czy te budynki istnieją do dziś. Młodzi ludzie usłyszeli wiele nazwisk, które miały znaczący wpływ na dzieje Łap. Rozmowy dotyczyły również wzajemnych relacji między Polakami a Żydami. Kolejnym punktem programu była możliwość zadawania pytań Pani Skibko przez uczniów, co nawiązało sympatyczną nic porozumienia, gdyż odpowiedzi były konkretne i wyczerpujące, a zarazem bardzo humorystyczne. Pozytywny i ciepły klimat spotkania panował przez cały czas trwania spotkania.

Wieczernicę uświetnił nastrojowy wystrój sali: przygaszone światło, zapachowe świeczki, widok ognia z kominka, goście siedzący w głębokich fotelach i dzieci słuchające opowieści siedzące na materacykach. Przygotowany został słodki poczęstunek w postaci ciasteczek oraz napoje.

Na koniec uroczystości młodzież podziękowała Pani Danucie Skibko i Pani Dorocie Kondratiuk za tak miły wieczór skromnymi kwiatami ,a na zakończenie odśpiewano gromkie „Sto Lat”.

Wspaniałe nastroje z jakimi wychodzili uczestnicy wieczernicy, pozwalają sądzić, że to nie ostatnie takie spotkanie międzypokoleniowe.