REKRUTACJA DO PROJEKTU

"RÓWNI NA RYNKU PRACY"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany

od kwietnia 2014 do grudnia 2015

na terenie

województwa podlaskiego

Zapraszamy młodzież potrzebującą wsparcia w wieku 18 – 24 lat do udziału w planowanym projekcie w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”

 

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

młodzież w wieku 18-24 lat pozostająca bez zatrudnienia, mająca trudności z  nabyciem umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy ze względu na:

-        ograniczenia materialne i środowiskowe;

-        brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe;

-        kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy;

-        brak doświadczenia zawodowego;

-        brak wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

 

PLANOWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU, TO M.IN.:

 • Grupowe I indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty komputerowe i językowe
 • 6-miesięczne staże (zawodowe lub doskonalące)
 • Pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Wsparcie opiekunów
 • Wyżywienie w czasie zajęć projektowych
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie
 • Zapewnienie i sfinansowanie badań lekarskich i psychologicznych oraz materiałów edukacyjnych
 • Możliwość pokrycia kosztów zewnętrznych egzaminów potwierdzających uprawnienia zawodowe  
 1.  

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!! Liczba miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Główna 8

18 – 100 Łapy tel. 85/715 31 08

Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Leśnikowska 54

18-100 Łapy tel. 85/814 23 33