Rekrutacja do projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" uzupełnienie

KapitLudz OHP UE

 Rekrutacja do projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowany od kwietnia 2014 do grudnia 2015

na terenie województwa podlaskiego

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łapach zaprasza młodzież potrzebującą wsparcia w wieku 18 –24 lat do udziału w planowanym projekcie w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”

 

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:młodzież w wieku 18-24 lat pozostająca bez zatrudnienia, mająca trudności z  nabyciem umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy ze względu na:

-        ograniczenia materialne i środowiskowe;

-        brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe;

-        kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy;

-        brak doświadczenia zawodowego;

-        brak wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

 

PLANOWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU, TO M.IN.:

 • Grupowe I indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty komputerowe i językowe
 • 6-miesięczne płatne staże zawodowe u pracodawców
 • Pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Wsparcie opiekunów
 • Wyżywienie w czasie zajęć projektowych
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie
 • Zapewnienie i sfinansowanie badań lekarskich i psychologicznych oraz materiałów edukacyjnych
 • Możliwość pokrycia kosztów zewnętrznych egzaminów potwierdzających uprawnienia zawodowe  

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!! Liczba miejsc ograniczona!!!

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach,

ul. Leśnikowska 54, tel. 85/814 23 33

od 25 lipca br. MCK w Łapach, przeniesione będzie na ul. Matejki 19

(wejście z tyłu gimnazjum)