Zaproszenie na konferencję pt. „Sprawna praca osób niepełnosprawnych”

 

 

ekologiczne mrowki z łap

ZAPROSZENIE na KONFERENCJĘ

pt. „Sprawna praca osób niepełnosprawnych”

w ramach projektu „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowanego

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin: 11 maja 2015 r. godz. 11.00

Miejsce: sala konferencyjna Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Sikorskiego 22a

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami oraz pracodawców zatrudniających bądź zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych na konferencję pt. pt. „Sprawna praca osób niepełnosprawnych”. Konferencja realizowana jestw ramach projektu „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy,

PROGRAM KONFERENCJI

11.00     Uroczyste otwarcie konferencji – Urszula Jabłońska Burmistrz Łap

11.10     O projekcie „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” – Magdalena Perkowska-Szymanowicz - koordynator projektu

11.20    Reportaż z realizacji projektu pt. „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

11.40     Znaczenie motywacji do działania osób niepełnosprawnych - Anna Puchalska - psycholog

12.00    Prezentacja filmu pt. „Cyrk motyli”

12.30    Przerwa kawowa

13.00    Możliwości pozyskania dofinansowania i wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Elżbieta Anna Turczewska Dyrektor PCPR

13.20    Działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzone przez Fundację Aktywizacja w Białymstoku Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku – Angelika Maciuś i Piotr Sędziak

13.40    Korzyści wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych - Magdalena Perkowska-Szymanowicz - koordynator projektu

14.00    Dyskusja

14.20    Zakończenie konferencji

 

UWAGA!!!

 

Po zakończeniu konferencji będzie możliwość indywidualnych konsultacji z następującymi specjalistami:

 

- doradcą zawodowym,

 

- pracownikiem socjalnym,

 

- psychologiem,

 

- konsultantem ds. dofinansowania z PCPR w Białymstoku