Człowiek – najlepsza inwestycja - konferencja pt. „Sprawna praca osób niepełnosprawnych”

logo unia efs

Człowiek – najlepsza inwestycja

           W miniony poniedziałek 11 maja b.r. w sali Inkubatora Przedsiębiorczości odbyła się konferencja pt. „Sprawna praca osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Konferencja skierowana była do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak też do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i przysługującym im uprawnieniom z tego tytułu.

Konferencję otworzyła Pani Urszula Jabłońska Burmistrz Łap, która powitała zaproszonych gości i zaprosiła do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. O projekcie „Ekologiczne mrówki z Łap – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” opowiedziała Pani Magdalena Perkowska-Szymanowicz koordynator projektu, a następnie zaprezentowano reportaż z realizacji projektu pt. „Czas na zmianę”. Znaczenie motywacji do działania osób niepełnosprawnych nakreśliła Pani Anna Puchalska psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Po przerwie kawowej Pani Elżbieta Anna Turczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła możliwości pozyskania dofinansowania i wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowane przez PCPR w Białymstoku. Podczas konferencji zaprezentowano również działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzone przez Fundację Aktywizacja w BiałymstokuCentrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Zaprezentowano również możliwości i uprawnienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Na zakończenie konferencji możliwa była indywidualna konsultacja z pracownikiem socjalnym, psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistami z PCPR i Fundacji Aktywizacja.

            Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konferencji.

 

 

Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ekologiczne mrowki z łapherb ŁAPY