Wyjazd w ramach „Dobrych praktyk”

Wyjazd w ramach „Dobrych praktyk”

W dniach 21 - 22 maja br. uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” wzięli udział w wyjeździe w ramach „Dobrych praktyk”. Pierwszego dnia grupa 44 osób odwiedziła Stowarzyszenie Emaus. To żywa i dynamiczna społeczność wzajemnie wspierających się ludzi, którzy nie tylko próbują odzyskać socjalne bezpieczeństwo, ale również poszukują satysfakcji z normalnego życia. W ramach Wspólnoty uczestnicy: prowadzą wspólne gospodarstwo domowe dzieląc się wszystkimi związanymi z tym obowiązkami jak przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie itp., zajmują się zbiórką i sprzedażą używanych rzeczy tj: mebli, sprzętów AGD, RTV, ubrań - oraz wszelkich innych sprzętów nadających się do dalszego użytkowania, pracują w zakładzie produkcyjno-usługowym Spółdzielni Socjalnej „Emaus”.

W harmonogramie wyjazdu było również odwiedzenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Uczestnikom zaproponowano wzięcie udziału w licznych atrakcjach m.in. stanie „oko w oko” ze stworzeniami, które niegdyś liczne w Europie, dziś stanowią rzadkość. Grupa przez „górną część” Zwierzyńca podróżowała amerykańskim schoolbusem. Ponad 400 zwierząt biegających swobodnie w kilku sektorach żyje w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Obserwując wielbłądy, lamy, bydło zebu (tzw. „święte krowy”), australijskie emu, azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków oraz słuchając opowieści przewodnika ubarwiającej podróż, można było dowiedzieć się wiele o zwyczajach zwierząt.

Wiele atrakcji dostarczyło również Prehistoryczne Oceanarium. Jest to miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymiarowego przekazu. Potężny, mierzący blisko 20 metrów długości Megalodon, rybopodobny Mozazaur, charakterystycznie uzębiony Liopleurodon, czy też obdarzony długą szyją płetwojaszczur Plezjozaur to tylko niektóre z okazów, które można było zobaczyć w oceanarium. Co więcej, możesz je było podziwiać w ich naturalnej wielkości.

W dalszej części uczestnicy projektu odwiedzili kino 5 D. Zastosowana technologia pozwala widzom stać się aktywnym uczestnikiem scen rozgrywanych na ekranie. Prócz trójwymiarowego obrazu widzom dostarczane są inne wrażenia zmysłowe: dźwiękowe, ruchowe, dotykowe.