NIE MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI - JESTEŚMY TACY SAMI

 vita familiae   NIE MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI - JESTEŚMY TACY SAMI !!!


 Fundacja Vita Familiae otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 tysięcy złotych z Zarządu Województwa Podlaskiego  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.


W ramach działania odbędą się:
- Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych z elementami muzykoterapii w ramach których uczestnicy będą mieli styczność z różnymi instrumentami. Zostanie również zaprezentowana sztuka, którą odegrają niepełnosprawni. Warsztaty  to doskonała okazja do spotkań, integracji, a także motywacja do przygotowania występu szerszej publiczności. Pod okiem instruktorów osoby niepełnosprawne będą miały okazję wspólnie się bawić, obcować ze sobą. Arteterapia, czy muzykoterapia to doskonały sposób na rozwój i pracę z osobami niepełnosprawnymi, dla których jest to okazja do terapii, zaprezentowania się innym, zaangażowania w działanie, co również dobrze wpływa na ich kondycję psychofizyczną.

ropswrota podlasiapfron


   - Piknik prozdrowotny „Letnia przychodnia pod chmurką” Piknik ma na celu  ukazanie mieszkańcom  Łap zdrowych form spędzania wolnego czasu  i integracji społecznej różnych grup społecznych formalnych i nieformalnych, wzmocnienie więzi lokalnych. Podczas pikniku będzie szansa nieodpłatnego skorzystania z usług specjalistów lekarzy. Będzie również szereg zabaw i konkursów promujących zdrowy tryb życia  i aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, całych rodzin. Pokaz sprzętu medycznego, ratowniczego, punkt pobierania krwi. Atrakcją będą również profesjonalne warsztaty gry na bębnach afrykańskich, tańca i śpiewu w rytmie muzyki Zachodniej, głównie z Gwinei.  Odbędzie się również zjawiskowy koncert grupy SHO razem z uczestnikami warsztatów. Artyści ze szkoły Tańców Karaibskich SHO- prowadzący warsztaty wystąpią dla mieszkańców Łap na dużej scenie prezentując swoje talenty artystyczne - taniec, śpiew, grę na bębnach.
Adresatami zadania są w szczególności osoby niepełnosprawne, ich rodziny i mieszkańcy Łap, którzy będą mieli okazję do wspaniałej zabawy, a także do podniesienia własnej samooceny, podniesienia swojego poczucia własnej wartości oraz poczucia wyjątkowości. W ramach zadania zostanie również wynajęty sprzęt rekreacyjny dla dzieci, np. trampoliny, zamek, zjeżdżalnia, eurobungy, itp. A na koniec do późnych godzin nocnych uczestnicy pikniku będą mogli bawić się podczas koncertu zespołu muzycznego.
Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy 30 sierpnia (niedziela) na plac przy Katolickiej Szkole Podstawowej.