Piknik prozdrowotny - Letnia Przychodnia pod Chmurką

vita familiae pfron rops wrota podlasia

Zadanie współfinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


 

30 sierpnia b. r. na placu przy kościele Św. Krzyża w Łapach odbył się Piknik prozdrowotny – Letnia Przychodnia pod Chmurką realizowany w ramach projektu pt. „Nie ma ściany między nami – jesteśmy tacy sami” współfinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Piknik otworzyli Ks. kan. Krzysztof Jurczak – Prezes Fundacji Vita Familiae z Panią Urszulą Jabłońską Burmistrz Łap. Obecnością swoją zaszczycił również Pan Jerzy Leszczyński – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

           

 

W Przychodni pod Chmurką zorganizowano wiele atrakcji m.in.:

 • godz. 17.00 Msza Św. w kościele w intencji osób chorych oraz pracowników służb ratujących zdrowie i życie człowieka.
 • Punkty porad specjalistów.
 • Punkt mierzenia: ciśnienia krwi oraz glukozy.
 • Punkt nadawania numeru ZIP przez NFZ.
 • Punkt poradnictwa PFRON i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Punkt poboru krwi (krwiobus i w budynku szkoły).
 • Punkt profilaktyki w zakresie samobadania piersi.
 • Instruktaż ćwiczeń gimnastycznych zalecanych przy różnych chorobach.
 • Instruktaż udzielania I pomocy przedmedycznej.
 • Prezentacja pojazdów i wyposażenia służb ratunkowych: Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
 • Warsztaty gry na bębnach afrykańskich, tańca i śpiewu.
 • Loteria z nagrodami ufundowanymi przez łapskich Izbę Gospodarczą w Łapach.
 • Sprzęt rekreacyjny dla dzieci (zjeżdżalnia, eurobunge, trampolina, inne).
 • Zabawy animacyjne z dziećmi.
 • Grochówka, bigos, kiełbaski.
 • Występ grupy ze Szkoły Tańców Karaibskich w Warszawie.
 • Występ zespołu muzycznego NOCNY KWARTET.

 

Na scenie podczas pikniku wystąpiły dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy, przygotowano pogadankę profilaktyczną w zakresie samobadania piersi, zaprezentowano pokaz w wykonaniu uczestników warsztatów bębniarskich, tańca i śpiewu, odbyła się sztuka pt. „Romeo i Julia” w wykonaniu seniorów z Klubu Seniora „Po drugiej stronie tęczy”, występ wolontariuszy w przedstawieniu pt. „Przychodnia” z Klubu Wolontariusza „Bohaterowie Codzienności” i wiele innych atrakcji.

Warto zaznaczyć, iż podczas pikniku panie pielęgniarki z łapskiego szpitala wykonały badania pomiaru ciśnienia i glukozy dla 272 osób, a 93 osoby honorowo oddały krew. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

    

Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji pikniku:

Pani Małgorzacie Skibko – ginekolog

Pani Annie Płońskiej – położnej

Panu Stanisławowi Topczewskiemu – lekarzowi rodzinnemu

Pani Elżbiecie Brzosko z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Łapach

Pani Monice Krawiel z Poradni Dietetycznej PRZEPIS NA ZDROWIE w Łapach

Paniom Izabeli Caban i Sylwii Rydzewskiej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Paniom:

Joannie Dobkowskiej, Dorocie Kiełczewskiej, Annie Zaniewskiej, Agacie Jóźwiak, Urszuli Czajkowskiej i Barbarze Jeneralczuk – pielęgniarkom i położnym ze Szpitala w Łapach.

 

Serdecznie dziękujemy również instytucjom i organizacjom, które współpracowały przy organizacji pikniku, a były nimi:

Parafia Św. Krzyża w Łapach

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Łapach

Pogotowie Ratunkowe w Łomży

Komisariat Policji w Łapach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Łapach

Urząd Miejski w Łapach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Dom Kultury w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Izba Gospodarcza w Łapach

Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach

Firma Luxmed

i inni.