Happening „Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy”

Happening „Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy”

 

 

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach we współpracy z Komisariatem Policji w Łapach i Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” zorganizował Happening „Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy”.

Udział w tej cyklicznej imprezie, poza mieszkańcami gminy Łapy, wzięły również osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego, podopieczni ośrodków wsparcia, jak również środowiskowych domów samopomocy. Podczas imprezy prezentowali swoje umiejętności w dziedzinie tańca i plastyki.

Impreza rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta- marsz przeciwko przemocy. Mieszkańcy i zaproszeni goście z transparentami przeciwko niepożądanym zjawiskom przeszli z Placu Niepodległości w Łapach na plac przed Domem Kultury, gdzie impreza miała miejsce.

Najmłodsi uczestnicy spotkania, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mogli skorzystać z dmuchanych atrakcji plenerowych, animatorzy przygotowali karaoke, zabawy z chustą animacyjną. Dyskotekę prowadził Dj. Na placu przed Domem Kultury można było podziwiać również wyposażenie służbowe Policji, funkcjonował Punkt informacyjno-doradczy. Podczas imprezy można było wykonać zabawne zdjęcie w masce.

W roku 2015 zwrócono uwagę na przemoc wobec osób niepełnosprawnych, które właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność są kategorią osób w wysokim stopniu narażoną na dyskryminację, poniżające traktowanie oraz przemoc. I z powodu swej słabości wymagają ochrony.