Łapskie Centrum Społeczne i siłownia zewnętrzna – otwarte.

Łapskie Centrum Społeczne i siłownia zewnętrzna – otwarte. 

W piątek 19 września b.r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Łapskiego Centrum Społecznego mieszczącego się przy ul. Głównej 50 w Łapach.

 

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. Bp. Stanisław Stefanek, Pani Teresa Hernik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Mieczysława Nartowicz – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Adam Wiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Krystyna Iglicka – Kierownik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz lokalne władze samorządowe, przedstawiciele straży, policji, jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, partnerzy i przyjaciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.

Składamy serdeczne podziękowania firmom, które wsparły budowę naszego Centrum poprzez przekazanie nieodpłatnie materiałów na budowę tj. Firmie Alumast SA, Scenic Koło, Knauff, Armatura Kraków, Tubądzin, Bitner Zakłady Kablowe, Purmo. Składamy serdeczne podziękowanie Panu Marcinowi Granaszewskiemu wykonawcy większości prac, który zawsze był otwarty na rozmowę, negocjacje.

 

Łapskie Centrum Społeczne to oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również Świetlica Socjoterapeutyczna „Świat w kolorach” dla dzieci, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Impuls”, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, Biura projektów podmiotów ekonomii społecznej Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, Klub Seniora „Po drugiej stronie tęczy” oraz Klub Wolontariusza „Bohaterowie codzienności”.

 

Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi Pan Wiktor Brzosko – Burmistrz Łap przekazał Pani Małgorzacie Wasilewskiej – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach symboliczny klucz do Łapskiego Centrum Społecznego.

Pani Teresa Hernik przeczytała list od Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz gratulowała zakończenia podjętej inwestycji. Następnie Bp. Stanisław Stefanek dokonał uroczystego poświęcenia nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyremontowanej Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz siłowni zewnętrznej dofinansowanej ze środków PFRON, która będzie służyła rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.  

Następnie zaproszeni goście udali się do sali teatralno-muzycznej, gdzie zaprezentowano działalność MOPS oraz wyświetlono reportaże nt. działań Ośrodka pt. „Odkryjmy siłę w Łapach” oraz „Rysa na szkle”. Podczas spotkania seniorzy z Klubu Seniora „Po Drugiej Stronie Tęczy” zaprezentowali sztukę pt. „Zaloty”. Obsługę cateringową zapewniło Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach.