I MIEJSCE za projekt socjalny dla MOPS w Łapach

I MIEJSCE za projekt socjalny dla MOPS w Łapach

 

 

 

 

            W miniony piątek w Pałacu Prezydenckim Panie Katarzyna Żukowska-Koc i Maria Busłowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z rąk Pana Władysława Kosiniak-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej odebrały Dyplom Uznania za zajęcie I miejsca za projekt socjalny pt. „Wolontariusze zmieniają świat”. Była to pierwsza edycja konkursu „Teraz – projekt socjalny” zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

            Konkurs służył inspirowaniu i wspieraniu dobrych praktyk w pracy socjalnej w środowisku lokalnym. Skierowany był do wszystkich pracowników socjalnych z terenu całej Polski, którzy pracują metodą projektową i osiągają wyniki warte promowania. Projekty socjalne stanowią specyficzne narzędzie pozwalające na wyrazistą formę inicjowania i wprowadzania zmian w życiu osób, rodzin i grup, a także w środowisku lokalnym. Projekt socjalny pozwala na ocenę efektów działania pracowników socjalnych, a co ważne również na promocje ich aktywności.

            Tym bardziej nam miło, że pracownicy naszego Ośrodka zajęli I miejsce. Gratuluję.

 

Małgorzata Wasilewska

Dyrektor MOPS w Łapach