VIII Łapskie zawody sportowe osób niepełnosprawnych "Szansa na start"

zawody szansa na start2016

 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Łapach we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń” oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Impuls” 21 czerwca 2016r. organizuje VIII Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Szansa na Start”. Idea zawodów szerzona jest od roku 2009r., każdorazowo bierze w nich udział ponad 300 osób.

Do udziału w przedsięwzięciu zostaną zaproszone takie placówki jak: Stowarzyszenia, Szkoły Specjalne, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz Domy Pomocy Społecznej z obszaru województwa podlaskiego. Organizatory poza zmaganiami sportowymi przygotowali dla uczestników wiele atrakcji, w tym m.in.

  • OTWARTY TRENING PODLASKIEGO CENTRUM UNITED KRAV MAGA prowadzony przez  Międzynarodowych Instruktorów poziom Expert - członków elitarnego Global Expert Team United Krav Maga
  • quiz z zakresu ekologii
  • pokaz drużyny koszykówki z gimnazjum nr 1 w Łapach
  • zabawy z chustą animacyjną
  • dyskoteka

Ponadto, każda z zaproszonych drużyn będzie miała możliwość zaprezentowania swojej twórczości, na specjalnie do tego przygotowanych stoiskach.

Organizacja łapskich zawodów sportowych jest odpowiedzią na konieczność stworzenia warunków wspierających aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych. Można ją potraktować jako atrakcyjny rodzaj usprawniania ruchowego, wykorzystujący naturalne formy ruchu. Poprzez funkcję zdrowotną, a więc ukierunkowaną na poprawę sprawności fizycznej, odporności organizmu, sport pomaga kompensować określone dysfunkcje organizmu, wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności.

Sport pomaga odzyskać niezależność samoobsługową, poprawia samoocenę, kształtuje pozytywne cechy charakteru, pewność siebie, wytrwałość w przezwyciężaniu własnych słabości, a także ułatwia nawiązywanie trwałych związków z innymi.

Zapisz