ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:

 

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi -11,36 zł/miesiąc,

 

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15,77 zł/ miesiąc,

 

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi -18,93 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawane i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50 , w godzinach od 7.30 – 15.30. (pokój nr 3 na parterze)

Czytaj więcej: ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY