Karta Dużej Rodziny w Twojej gminie

 

MRPiPS

Szanowni Państwo!

W imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Karta funkcjonuje już od ponad półtora roku, korzysta z niej ponad 1 mln 400 tys. osób, a prawie 1000 podmiotów zdecydowało się na jej podstawie oferować rodzinom zniżki. Liczby te dowodzą, że Karta Dużej Rodziny została społecznie zaakceptowana. Ukazują też jej potencjał rozwojowy. Aby Karta Dużej Rodziny spełniała społeczne oczekiwania, jej oferta musi się poszerzać. W dużej mierze zależy to od udziału Państwa gmin w tym programie.

Samorządy w Karcie Dużej Rodzinie

Wiele gmin dysponuje obiektami, w których mogłyby być udzielane zniżki posiadaczom Karty Dużej Rodziny – nie tylko tych wydanych w ramach samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych mieszkańcom danej gminy, ale wydanych w całym kraju w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wiele rodzin apeluje, by Karta Dużej Rodziny była honorowana na basenach, w ośrodkach sportowych, czy w ośrodkach kultury w gminach,
w których mieszkają nie tylko na podstawie programów samorządowych, ale również  ogólnopolskiego programu.

Korzyści z przystąpienia do Karty Dużej Rodziny

Gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania obiektów z terenu Państwa gmin do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:

  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner!

Wypełnij Formularz zgłoszenia.

Niech Twoja gmina będzie przyjazna rodzinie!

Jak dostać kartę dużej rodziny?

PLAKAT Jak dostać Kartę Dużej Rodziny

U NAS w MOPS w Łapach

 

Zachęcamy do odwiedzania portalu http://duzarodzina.pl/

„Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny”

Zał.1.Folder KDR- aktualny.2697170 28059381

Zał.1.Folder KDR- aktualny.2697170 28059382Zał.1.Folder KDR- aktualny.2697170 28059383

Zał.1.Folder KDR- aktualny.2697170 28059384Zał.1.Folder KDR- aktualny.2697170 28059385

 

Informacja - Karta Dużej Rodziny

 

Informacja Karta Dużej Rodziny

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

1)   w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Czytaj więcej: Informacja - Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Rodzicu, złóż wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

  

Od 16 czerwca 2014 r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Już dzisiaj w programie uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski, które rodzinom oferują nawet 40% zniżki.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny