Karta Dużej Rodziny

Kategoria: Karta Dużej Rodziny
Opublikowano: środa, 18, czerwiec 2014 07:45
Odsłony: 2947

Rodzicu, złóż wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

  

Od 16 czerwca 2014 r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Już dzisiaj w programie uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski, które rodzinom oferują nawet 40% zniżki.

 

Już dzisiaj w programie uczestniczą: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe w Gdańsku i w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, PKP Intercity, Przewozy Regionalne czy sieć supermarketów Alma.

O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód. Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania, mieszkańcy Łap składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Imienne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi rodziny.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

·                     rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

·                     w wieku do ukończenia 18 roku życia,

·                     w wieku do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

 

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 

1)      w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Na Karcie zostaną umieszczone następujące informacje:

 

 

Karta jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie duplikatu Karty – np. w przypadku zgubienia oryginału – trzeba będzie już jednak wnieść opłatę w wysokości 9,21 zł.

Pamiętaj

Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować MOPS w Łapach o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na Kartę Dużej Rodziny w PDF

 

Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach:

Pani Joanna Zdrojkowska – pokój nr 2