WIZYTA SENIORÓW W JEDNOSTCE RATOWNICZO- GAŚNICZEJ I OŚRODKU SZKOLENIA W ŁAPACH.

WIZYTA SENIORÓW W JEDNOSTCE RATOWNICZO- GAŚNICZEJ I OŚRODKU SZKOLENIA W ŁAPACH.

W dniu 22 kwietnia 2015r. seniorzy z klub seniora „Po drugiej stronie tęczy” działający przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łapach odwiedzili siedzibę straży pożarnej w Łapach. Seniorzy kilkakrotnie byli na placu straży, pomagając w organizacji Dnia Strażaka, ale nie mieli okazji, aby zwiedzić budynek i zapoznać się z pracą ratowników. Tym razem z-ca dowódcy JRG Pan Dariusz Koc oprowadził gości po całej jednostce, opowiedział o specyfice pracy strażaków, zagrożeniach. Przybliżył sytuacje z jakimi stykają się w pracy na co dzień. Seniorzy mieli możliwość z bliska zobaczyć wozy strażackie, ich oprzyrządowanie. W tym dniu odbywało się akurat szkolenie strażaków w zadymieniu. Było to niesamowite przeżycie dla oglądających, gdyż przybliżyło to bardzo w jakich trudnych warunkach muszą sobie radzić ratując nasze życie i zdrowie. Wielkie emocje wzbudził pokaz, jak podczas alarmu wygląda wyjazd do pożaru, szybkość wykonywanych czynności i widowiskowy zjazd po rurze do garażu. Strażacy będący w tym dniu na służbie bardzo cierpliwie i dokładnie zapoznawali słuchaczy ze specyfiką swojej pracy.

         W ośrodku szkolenia Pan naczelnik Piotr Pietraszko oprowadził zainteresowanych po obiekcie, pokazał sale szkoleniowe, pomieszczenia służące do ćwiczeń jak i do mieszkania strażaków szkolących się. W ramach organizowania społeczności lokalnej możliwe są działania seniorów, którzy angażują się w całej społeczności Łap. Model ten pozwala na współpracę z różnymi jednostkami i organizacjami w Gminie Łapy.

         Seniorzy byli bardzo zadowoleni z tego, że mieli okazję wysłuchać tak interesujących informacji, które przybliżyły trud służby straży pożarnej. Zadawali przy tym dużo pytań co świadczyło o ogromnym zainteresowaniu i podziwie dla odwagi ratowników. Na koniec wizyty seniorzy podziękowali za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Wizyta była bardzo pouczająca – tym bardziej ciepłe słowa podziękowania dla z-cy dowódcy Pana Dariusza Koc za zaproszenie.

                                                                                                                      Organizatorzy społeczności lokalnej

specjalista pracy socjalnej

Maria Busłowska

starszy pracownik socjalny

Agnieszka Łupińska