Kolejne działania OSL na terenie Uhowa.

Kolejne działania OSL na terenie Uhowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach realizuje model pracy socjalnej – organizowanie społeczności lokalnej na terenie Uhowa. Wcześniej taki model wdrażany był w dzielnicy Łapy- Osse. W 2015r odbyły się w Uhowie dwa spotkania: partnerskie i obywatelskie. Spotkania wykazały różne potrzeby mieszkańców min. modernizację plaży, organizację spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych, utworzenie klubu seniora.

14 stycznia 2016r z okazji zbliżającego się dnia Babci i Dziadka uczestnicy klubu seniora z Łap działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaprezentowali swoje przedstawienia dla mieszkańców Uhowa jako dobre praktyki. Dzięki dobremu przepływowi informacji- zaproszenie przez księdza proboszcza podczas mszy św. i plakatom na tablicach ogłoszeń - na występy do Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przyszło wielu widzów. Sztuki wystawiane przez seniorów z klubu „ Po drugiej stronie tęczy” są to kabaretowe przeróbki „ Romeo i Julia” oraz „Książę szuka żony”. Efektem wieczoru było dużo oklasków i śmiechu. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na ciasteczka i herbatkę, aby omówić wrażenia i zaplanować utworzenie klubu seniora w Uhowie.