Wieczór poezji w Klubie Seniora.

Seniorzy z klubu seniora „Po drugiej stronie tęczy” spotykają się cyklicznie w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Mają różne zainteresowania, przygotowują wiele działań i warsztatów. Kolejnym pomysłem było zorganizowanie wieczoru poezji.…

Wśród uczestników klubu jest wiele osób pasjonujących się poezją… czytaniem, recytowaniem, analizowaniem… Przy blasku świec, nastrojowej cichej muzyce seniorzy dzielili się twórczością m.in. C. K. Norwida, A. Asnyka, M. Grechuty, A. Mickiewicza. J. Kochanowskiego. Nie zabrakło humorystycznych monologów i tekstów pisanych prozą.

Kwietniowy wieczór minął bardzo przyjemnie przy wypełnionej do ostatniego miejsca sali muzyczno- teatralnej. Cieszymy się, że seniorzy rozwijają swoje pasje i dbają również o ucztę duchową dla siebie i swoich bliskich znajomych.

Metoda pracy socjalnej jaką jest organizowanie społeczności lokalnej przynosi wiele korzyści. Seniorzy wnoszą swoje pomysły i inicjatywy, mało tego aktywnie wcielają je w życie.

Gratulujemy i czekamy na kolejne pomysły seniorów z klubu seniora „ Po drugiej stronie tęczy”.