Odwiedziny kolędników w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Odwiedziny kolędników w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

16.01.2015r seniorzy z klubu seniora „Po drugiej stronie tęczy” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach wyszli z inicjatywą odwiedzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Czas świąteczny spędzony z rodziną, zaowocował tym, że myśli się o innych, którzy być może czekają na odwiedziny, wspólne śpiewanie kolęd, złożenie życzeń na dobry początek roku.

Uczestnicy klubu seniora wystąpili z przedstawieniem” Zaloty” , odegrali skecze i śpiewali kolędy z zebranymi domownikami. Następnie udali się do pozostałych świetlic i pokoi - do osób, które nie mogły ze względów zdrowotnych obejrzeć przedstawienia w głównej sali. Seniorzy zostali miło przyjęci, oklaskiwani, wpisali się do pamiątkowej kroniki, podziwiali prace w sali terapii zajęciowej i zaproszeni zostali do kolejnych odwiedzin. Na koniec spotkania, przewodniczący mieszkańców osobiście podziękował za pamięć o nich i za wolontarystyczne działania klubowiczów.