Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym - doradca zawodowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie doradztwa zawodowego i warsztatów w tym zakresie dla 14 uczestników projektu pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym w PDF