Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego

Informacja o wynikach naboru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Ul. Główna 50

18 – 100 Łapy

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego..

……………………………………………………………………

(określenie stanowiska )

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach wybrana została Pani Łapińska Iwona zamieszkała Łapy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Łapińska Iwona spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada wymagane wykształcenie wyższe - tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Pani Łapińska podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych zagadnień wiążących się z objęciem w/w stanowiska. Udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Okazała się osobą komunikatywną. Swoją wiedzą i zachowaniem daje gwarancję na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Jej osobowość wskazuje także na dobrą współpracę z przełożonymi oraz współpracownikami ośrodka pomocy.

Małgorzata Wasilewska

p.o. Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach