Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. przemocy w rodzinie

Informacja o wynikach naboru

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Ul. Główna 50

18 – 100 Łapy

 

Stanowisko ds. przemocy w rodzinie.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach wybranym kandydatem do zatrudnienia jest : Pani/Pan* Perkowska Magdalena Anna zamieszkała Gąsówka Osse

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Panie Perkowska Magdalena spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydatka posiada wiedzę z zakresu pomocy społecznej , kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pieczy zastępczej i innych zadań wiążących się z objęciem w/w stanowiska. Udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Okazała się osobą komunikatywną. Jej osobowość wskazuje także na dobrą współpracę z przełożonymi oraz współpracownikami ośrodka pomocy.