Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun

 

Informacja o wynikach naboru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50

18 – 100 Łapy

 

OPIEKUN  1et.


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach wybranym kandydatem do zatrudnienia jest: Pani Jabłonowska Katarzyna zamieszkała Łapy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Jabłonowska posiada wykształcenie wyższe.  Ukończyła studia wyższe  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z praca z osobami niepełnosprawnymi. Kandydatka odznacza się wysokim stopniem kultury osobistej, odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone do realizacji działania.Posiada odpowiednie predyspozycje do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku opiekuna. Jej osobowość wskazuje na dobrą współpracę z przełożonymi oraz podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Katarzyna Żukowska – Koc

Z-ca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach