Informacja o wynikach naboru na stanowisko Psycholog

Informacja o wynikach naboru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50

18 – 100 Łapy

 

 

 PSYCHOLOG  0,5 et.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach wybranym kandydatem do zatrudnienia jest: Pani Katarzyna Dańkowska zamieszkała Łapy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Katarzyna Dańkowska posiada wykształcenie wyższe.  Ukończyła studia wyższe  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  na kierunku psychologia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących psychologii. Kandydatka odznacza się także wysokim stopniem kultury osobistej, odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone do realizacji działania.. Jej osobowość wskazuje na dobrą współpracę z przełożonymi oraz podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

 

Katarzyna Żukowska – Koc

 

Z-ca Dyrektora

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach