Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2016

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznychw formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2016

 

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta i Gminy Łapy propozycji, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 Listopada 2015 r. do dnia
16 Listopada 2015 r. do godz. 15:30, w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

 

 

  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - www.mopslapy.pl, a także na stronie internetowej BIP UM www.lapy.pl
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach pok. 21 w godzinach pracy urzędu

 

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 50 , 18-100 Łapy,

Program alkoholowy 2016

Do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE nr 16/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 02.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2016

  2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2016
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2 Formularz konsultacji społecznych
  5. Załącznik nr 3 Wyniki konsultacji społecznych