Dzienny Dom Opieki „SENIOR WIGOR” w Łapach

senior wigor

189.883 zł dotacji na Dzienny Dom Opieki „SENIOR WIGOR” w Łapach.

Znamy już wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. Wsparcie otrzyma 119 samorządów, w tym 3 w woj. podlaskim. Gmina Łapy również otrzymała dofinansowanie.

Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Na program w Polsce przeznaczone jest 370 mln zł do 2020 roku. Jednostka samorządu terytorialnego mogła uzyskać jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł. Na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł. Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie.

Przypominamy, iż Rada Miejska w Łapach w dniu 26 czerwca b.r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Wieloletniego Programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 Edycja 2015 i złożenia wniosku o uzyskanie dotacji w ramach tego programu dla zadania „Dzienny Dom Senior-Wigor w Gminie Łapy”, który będzie jednostką organizacyjną Gminy Łapy.

Celem Programu jest wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna i integracja wewnątrz i międzypokoleniowa. Dzięki realizacji projektu zostanie stworzone przyjazne seniorom miejsce, gdzie świadczone będą usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej oraz trening kulinarny i samoobsługi. Działania realizowane będą we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.