Rozpoczyna się rekrutacja Seniorów do DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR W ŁAPACH.

 

herb ŁAPYRozpoczyna się rekrutacja Seniorów

do DZIENNEGO DOMU SENIOR – WIGOR W ŁAPACH.

 

Zgłoszenia do 23 października 2015r.

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior – WIGOR w Łapach. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Dzienny Dom Senior-WIGOR w Gminie Łapy” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Senior-WIGOR oraz środków Gminy Łapy.

Celem projektu jest wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna i integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.

 

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

-  zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy,

- są w wieku 60+,

- są nieaktywni zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).

 PLAKAT SENIOR WIGOR Z LOGO

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

- dostęp do zajęć przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,

- usługi socjalne, w tym posiłek,

- zajęcia edukacyjne,

- warsztaty kulturalno-oświatowe,

- zajęcia aktywności ruchowej,

- warsztaty sportowo-rekreacyjne,

- zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

- warsztaty terapii zajęciowej,

- trening kulinarny i samoobsługi,

- inne w zależności od potrzeb uczestników.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty Dziennego Domu Senior-WIGOR?

- nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,

- miłe towarzystwo w przyjaznym otoczeniu,

- kompleksowe wsparcie,

- nawiązanie nowych znajomości,

- aktywny udział w życiu społecznym Miasta i Gminy Łapy

 

Udział w Dziennym Domu Senior - WIGOR jest bezpłatny.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i udziału w PDF.
  2. Kwestionariusz kandydata w PDF.

 

Kwestionariusz należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łapach, przy ul. Głównej 50 w Łapach, w godz. od 7:30 do 15:30

do dnia 23 października 2015r.

 

Zasady i szczegóły rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w zadaniu pt. "DZIENNY DOM SENIOR - WIGOR W GMINIE ŁAPY"

 

 Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR udziela się pod numerem tel. (85)715-25-50.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach

Dziennego Domu Senior-WIGOR w Łapach.