Dzienny Dom „Senior-WIGOR” otwarty.

senior wigor                                                                                                           herb ŁAPY

Zadanie pt. „Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gminie Łapy” współfinansowane ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

 


 

W poniedziałek 2 listopada b. r. rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior-WIGOR. Jego siedziba mieści się w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 (stary budynek MOPS). Nowa placówka otacza wsparciem osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Jest to miejsce przyjazne seniorom, w którym świadczone będą w szczególności usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej oraz trening kulinarny i samoobsługi.

Działania Domu realizowane będą we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Seniorzy w sprzyjających warunkach będą aktywnie uczestniczyć w szeregu różnorodnych zajęć i warsztatów.

Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej, na przykład w wolontariat międzypokoleniowy, integrację międzypokoleniową. Zakres organizowanych zajęć aktywizujących i realizowanych usług będzie dopasowywany do pojawiających się potrzeb uczestników. Placówka będzie promowała również postawy samopomocowe.

Każdy z uczestników ma zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Zadbano również o osoby, które mają trudności w dotarciu do Domu z odległych wsi i został im zapewniony dowóz na zajęcia.

Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Łapy.

Już dziś zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.