Informacja - Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawą do przyznania jest złożenie wniosku o stypendium szkolne w terminie od 1września do 15 września.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 456zł (kryterium dochodowe ).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach pokój nr.2.