Informacja dotycząca STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Informacja dotycząca STYPENDIUM SZKOLNEGO

         W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia drugiej transzy stypendium szkolnego zachodzi konieczność dostarczenia imiennych faktur potwierdzających poniesione wydatki na każdego ucznia w terminie do 20 maja 2016 r.