Jeszcze tylko do 15 wrzenia można składać wnioski na stypendia szkolne w MOPS

Kategoria: Stypendia Szkolne
Opublikowano: środa, 07, wrzesień 2016 06:00
Odsłony: 1024

Jeszcze tylko do 15 wrzenia można składać wnioski na stypendia szkolne w MOPS.

 

Informacja dotycząca składania wniosków na

STYPENDIUM SZKOLNE

           

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 (pokój nr 2) w terminach od dnia 1 do 15 września 2016r.

 

Wnioski do pobrania - pokój nr 2

            Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( tj. sierpień 2016r.).