Informacja Stypendia Szkolne

Stypendia i Zasiłki Szkolne obsługiwane są w pokoju nr 02

prowadzi Referent Joanna Zdrojkowska

tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210

Godziny przyjmowania klientów: 8:00-15:00

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego