ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  ( tekst jedn. Dz. U. Z 2013roku poz. 1456 z późn. zm). Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych. Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2009r. zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od dnia 01.11.2014r. do 31.10.2015 r.