ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Kategoria: Świadczenia Rodzinne
Opublikowano: piątek, 21, marzec 2014 08:22
Odsłony: 1313

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji