ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Czytaj więcej: ZASIŁEK RODZINNY

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  ( tekst jedn. Dz. U. Z 2013roku poz. 1456 z późn. zm). Świadczenia rodzinne realizowane są w okresach zasiłkowych. Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2009r. zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, okres zasiłkowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od dnia 01.11.2014r. do 31.10.2015 r.