Szkolenie w ramach programu "Wolontariat rodzinny lokalnie"

wolontariat rodzinny1  impuls

 

 

 

Szkolenie w ramach programu "Wolontariat rodzinny lokalnie"

29 lipca 2015r. odbyło szkolenie  
nt.: Pozyskiwania środków finansowych na lokalne projekty, nowe sposoby na pozyskiwanie funduszy i angażowanie społeczności.
w ramach programu
Wolontariat Rodzinny Lokalnie w ramach projektu:
„ W ŁAPACH SIŁA- rodzinne działanie to dla nas nowe wyzwanie”
realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”
przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za obecność, a w szczególności prowadzącym:
Pani Beacie Borowieckiej- koordynatorce programu Wolontariat Rodzinny Lokalnie
Pani Iwonie Olkowicz- członkini i założycielce Stowarzyszenia „Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce”.
Dziękujemy za nowe pomysły przekazaną wiedzę i podzielenie się doświadczeniem w zakresie inicjatyw lokalnych, aktywizacji lokalnej, a także sposobów pozyskiwania funduszy na różne działania lokalne.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach

 

3 loga wolontariat rodzinny