Wolontariusze w Senior – Vigor

Wolontariusze w Senior – Vigor .

Wolontariusze z klubu „ Bohaterowie Codzienności” działającego przy MOPS w Łapach wiele działań łączą z seniorami. Przygotowują wspólne uroczystości, święta, akcje, kwesty. Kolejnym pomysłem młodzieży była propozycja odwiedzenia Dziennego Domu Senior – Vigor. Nie chodziło jednak o wizytę i picie herbatki, lecz o pomoc starszym ludziom w zapoznaniu się z obsługą komputera, poruszaniu się w internecie, telefonie komórkowym, aparacie fotograficznym. Wiele osób prosiło o założenie konta na facceboku, aby mieć kontakt ze znajomymi.

Obu stronom- wolontariuszom jak i domownikom Vigora -przysporzyły te spotkania dużo radości, i uśmiechu. Wolontariusze odwiedzali seniorów kilkakrotnie i nawiązały się między nimi sympatyczne znajomości. Vigorowicze skomentowali udział w tych „ szkoleniach” tymi słowami:

„Kiedyś starsi uczyli młodych- teraz młodzi uczą starszych!! :Do czego to doszło….?? Ale radość w oczach ludzi starszych wskazywała na trafność pomysłu wolontariuszy. Młodzi ludzie przygotowują kolejny temat na spotkanie z przyszywanymi babciami.