Wigilia z Kraśniakami.

Wigilia z Kraśniakami.

 

 

        W sobotę 13 grudnia 2014r osoby i organizacje wspierające Dom Dziecka w Krasnem zasiadły do wspólnej wieczerzy wigilijnej z domownikami i opiekunami placówki. Łapy reprezentował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –który w miarę możliwości organizuje Kraśniakom różne formy spędzania wolnego czasu, oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr.5 Państwowej Straży Pożarnej i Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej-którzy już dwadzieścia lat utrzymują kontakt z Domem Dziecka i pomagają przy każdej okazji.

        Dzieci i opiekunowie zorganizowali oprócz przepięknych świątecznych stołów i smacznych potraw- cudowne jasełka – do których profesjonalnie się przygotowali. Pani dyrektor Domu Dziecka i Wice- Starosta Pani Jolanta Den złożyły serdeczne życzenia i wszyscy podzielili się opłatkiem. Świąteczna atmosfera spowodowała wzruszenia i dalszą chęć współpracowania z placówką.

 Maria Busłowska

Starszy pracownik socjalny organizator społeczności lokalnej.